Du vågner er lørdag og ligger i sengen og tænker…..hvad skal jeg lave i dag? På vej til bageren får du kigget op på dit tag, og pludselig ser du det er fyldt med pletter i forskellige nuancer. Der er forskellige farver og skjolder, og det er bestemt ikke noget du synes pynter på dit tag. Det betyder det er tid til at algebehandle dit tag!
Men hvad er alger egentlig for en størrelse og hvor kommer det fra? Alger ses oftest, hvis vi snakker boligområder, på tagflader, facader, sokler, eller som belægninger på terrasser, gangstier og træværk som vinduer og vindskeder. Alger er egentlig meget små planter som kun består af enkelte celler. Der er mange tusinde arter og de findes over alt i naturen. Så det er en naturlig del af planetens økosystem, og derfor heller ikke noget vi på nogle måder skal, eller kan blive fra for. Tit tænker folk alger som værende grønne, men de findes faktisk i mange forskellige nuancer. De kan fx også være røde eller brun. Algebehandling diskriminerer heldigvis ikke, og behandler alle algetyper uanset farve. Alger trives på fugtige overflader, og det er netop fugtigheden der er afgørende for om der er vækstpotentiale for algerne. Ud over fugt kræver alger også sol og forskellige næringsstoffer. Algebehandling af tag kan på den måde ikke forhindre alger i at eksistere, men det kan fjerne dem fra overfladen og gøre forholdene for vækst svære. På trods af at alger kræver sol, kan de sjældent gro på sydvendte flader, da for meget sol udtørrer algerne og dræber dem. Alger minder på mange punkter om svampe. Med dette menes der at alger på sammen måde som svampe kan gå i dvale hvis der ikke er noget fugt tilsteder. Dette ses i tørre perioder hvor der ikke er en øget algetilvækst, men så snart vækstbetingelserne bliver ideale igen, så vågner algerne op og begynder at vokse frem.
Hvorfor i det hele taget fjerne alger? Der kan være flere grunde til at algebehandle. Ved lettere algetilvækst er der mest tale om kosmetisk behandling. Dette er dog også en vigtig parameter fx i en salgssituation. VI kender alle en situation hvor vi kommer til et hus hvor taget ser misvedligeholdt ud. Det giver med det samme et indtryk af et hus i dårlig stand. Det behøver det som sådan ikke at være, men for mange alger kan give skader på det underliggende tag, og i hvæste tilfælde resultere i vandskader og nedbrydelse af det underliggende materiale. Derfor er algebehandling relevant, på sammen måde som rustbehandling er relevant for en bils levetid. Kan du lade være med at algebehandle? Ja det kan du godt. På sammen måde som din bil godt kan køre uden rustbehandling, så kan et tag sagtens fungere uden regelmæssig algebehandling. Det der er sagens kerne her, er hvor længe vil du have dit tag holder, og hvor meget går du op i det visuelle udtryk på dit hus? Så husk næste gang du ingen planer har i weekenden, lige at stille dig ud i haven og kig op på taget.